Prikaz 31–45 od 82 rezultata

Prikaži bočnu traku
Prikazati 10 25 35
Zatvori

Etanol 96%

Etanol 96% se odlikuje izuzetnom čistoćom kako na teške metale tako i na ostale primese. Prvenstvena primena mu je u laboratorijama gde se traže hemikalije visokog stepena čistoće.
Zatvori

Hlorni granulat

Sastav 100g granulata sadrži 100g Natrijum dihloroizocijanurata dihidrata, CAS broj: 51580-86-0 Osobine Granule bele boje karakterističnog mirisa na hlor. Hlorni granulat se upotrebljava rastvoren u vodi, u kojoj se lako, brzo i potpuno rastvara. Hlorni granulat pokazuje snažno dezinfekciono delovanje na bakterije, gljivice i viruse (uključujući HIV, HBV i HCV virus). U koncentraciji od 0,0001% ispunjava potpun dezinfekcioni efekat posle 60 sekundi od kontakta sa sledećim sojevima: Salmonella enteritidis Escherichia coli, Proteus mirabilis, Ps.aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococ. faecalis, Bacilus cereus, Candida albicans, Methicillin resistant Staphylococcus aureus (MRSA), kao i na viruse: HIV, HCV, HBV. Namena Dezinfekcija vode u bazenima za rekreaciju i rehabilitaciju, vode za piće, opreme, površina, predmeta, sanitarnih čvorova i svih drugih uređaja koji nisu osetljivi na korozivno dejstvo hlora.
Zatvori

Natrijum Hipohlorit

SASTAV sadržaj natrijum hipohlorita 10-30%. Sadržaj slobodnog hlora min 120g/l NAMENA Natrijum hipohlorit namenjen je za dezinfekciju vode u bazenima za kupanja (plivanje). ANTIMIKROBNO DELOVANJE Natrijum hipohlorit u vremenu kraćem od 2 minuta ima efikasno mikrobicidno dejstvo na: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonellae Tiphymurium, Candida albicans, Escherichia coli i Kllebsiella pneumoniae. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Uputstvo za tretman vode u bazenima za kupanje: Podesiti pH vode u bazenu da bude između 7,2-7,6 sa pH regulatorima. Dodavanje hipohlorita se vrši automatski pomoću hlorinatora sa injektorom bez razblaživanja ili ručno razblaživanjem sa vodom u kanti. Napravljeni rastvor hipohlorita se dodaje u vodu, nikad obrnuto. Mešati sa plastičnim ili drvenim štapom i polako dodavati u bazen, dozirati po celom obimu bazena. Prvi tretman vode: potrebno je izvršiti šok terapiju vode dodavajući radni rastvor (1 L hipohlorita u 9 L vode) na 990 L vode u bazenu. Pumpa treba da radi narednih 24 sata kako bi se voda homogenizovala. Zbog povećane koncentracije hlora voda se ne koristi narednih 24-48 h vodeći računa da koncentracija slobodnog hlora bude 0,5- 1 mg/L. Otvorene bazene ne prekrivati prekrivačem, osim u slučaju i dok traju padavine. Redovan tretman: Pre upotrebe vode za kupanje vrši se provera koncentracije hlora i pH vode putem uređaja za određivanje vrednosti hlora (mg/L) i pH vode. Preporučeni nivo slobodnog rezidualnog hlora u bazenima za kupanje treba da bude od 0,5- 1 mg/L, a pH 7,2-7,6. Slobodni rezidualni hlor je vrlo nestabilan i nestaje iz vode intenzivnije pri većim temperaturama pa ga je potrebno svakodnevno dodavati uz čestu proveru koncentracije pre upotrebe vode. Nivo dnevne doze iznosi : 1 dL hipohlorita + 9 L vode (radni rastvor kod redovnog doziranja) dodati na 990 litara vode u bazenu. Dnevno doziranje vršiti nakon dnevnog kupanja uz rad pumpe od minimum 2 sata nakon doziranja. Na taj način voda je spremna za upotrebu narednog dana. Uputstvo za odlaganje: Rastvor se čuva dobro zatvoren u originalnom pakovanju dalje od hrane, pića i hrane za životinje . Ambalaža je napravljenja od HDPE i mora se odlagati kao opasan otpad. Preostale količine sredstva razblažiti sa dovoljnom količinom vode. PAKOVANJE Kanister od 10L i 5L OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Veoma toksično po živi svet u vodi. Može biti korozivno za metale. Može da izazove iritaciju respiratornih organa. U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas .
Zatvori
air-wick-freshmatic-aparat
Zatvori

Air Wick Freshmatic aparat – komplet

NAMENA Osveživači prostora apsorbuju neželjene mirise, imaju antivirusna i antibakterijska dejstva, sadrže ulja različitih biljaka, kao i mirisne komponente koje pored osvežavanja prostora omogućavaju i neutralizaciju dima cigareta. Ovaj jedinstveni proizvod obezbeđuje kontinuirano difuzno ispuštanje pažljivo pomešanih mirisa u Vašim prostorijama, čineći Vaš dom neopisivo mirisnim i svežim. Pored toga, aparat Vam omogućava da kontrolišete nivo mirisa po Vašoj želji. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Izaberite gde želite da postavite ili okačite vaš uređaj. Postavite uređaj na visini od najmanje dva metra od poda. SASTAV Eterično ulje MERE PREDOSTROŽNOSTI Držati van domašaja dece. Osetljiv na visoku temperaturu. Ne stavljati uređaj u blizini izvora toplote, nezaštićenog plamena, ili nekih elektronskih uređaja (televizora i sl.), direktno na sunce ili negde gde je izuzetno visoka temperatura (preko 50 stepeni celzijusa). Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima, isperite odmah sa puno vode i potražite pomoć lekara ako iritacija ne prestane. U slučaju kontakta sa kožom, isperite sa puno sapuna i tople vode. Ukoliko dodje do gutanja potrazite odmah lekarsku pomoć i pokažite lekaru pakovanje.
air-wick-freshmatic-dopuna
Zatvori

Air Wick Freshmatic – dopuna

NAMENA Air Wick Freshmatic dopuna za aparat koji je specijalno dizajniran da osveži prostorije Vašeg doma. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Ovaj jedinstveni proizvod obezbeđuje kontinuirano difuzno ispuštanje pažljivo pomešanih mirisa u Vašim prostorijama, čineći Vaš dom neopisivo mirisnim i svežim. Sve što je potrebno jeste da dopunu priključite u Airwick automatski aparat i pustite da deluje. Pored toga, aparat Vam omogućava da kontrolišete nivo mirisa po Vašoj želji. SASTAV Eterično ulje MERE PREDOSTROŽNOSTI Držati van domašaja dece. Osetljiv na visoku temperaturu. Ne stavljati uređaj u blizini izvora toplote, nezaštićenog plamena, ili nekih elektronskih uređaja (televizora i sl.), direktno na sunce ili negde gde je izuzetno visoka temperatura (preko 50 stepeni celzijusa). Izbegavajte kontakt sa kožom i očima. U slučaju kontakta sa očima, isperite odmah sa puno vode i potražite pomoć lekara ako iritacija ne prestane. U slučaju kontakta sa kožom, isperite sa puno sapuna i tople vode. Ukoliko dodje do gutanja potrazite odmah lekarsku pomoć i pokažite lekaru pakovanje.
Zatvori

Sredstvo za staklo sa pumpicom

SASTAV nejonski surfaktanti <5 %, alkohol 5- 15 %, konzervans, miris, boja. NAMENA Tečno sredstvo za čišćenje staklenih površina. OSOBINE Glow sredstvo za čišćenje staklenih površina je tečnost azurno plave boje sa prijatnim mirisom. Sastav tečnosti je takav da omogućava efikasno pranje i ne oštećuje staklenu površinu, čisti prljavštinu sa stakla, lako se ispira, ne oštećuje gumu, boju i metal. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Nanosi se prskanjem, raspršivanjem i brisanjem. PAKOVANJE 750 ml sa pumpicom Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje 750 ml – 12 kom. Mere predostrožnosti Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu proizvoda. Čuvati van domašaja dece. Pre upotrebe pročitati informacije na etiketi.
glow-podoper
Zatvori

Podoper

SASTAV anjonski surfaktant <5%, konzervans, miris, boja. NAMENA Koncentrovano sredstvo za pranje podova. OSOBINE Glow sredstvo za podove je koncentrovano univerzalno sredstvo za pranje i dezodoraciju svih tvrdih, perivih površina (svih podova, podnih obloga, pločica, stepeništa i holova, hala, skladišta, itd). Prijatnog je i osvežavajućeg mirisa. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Glow sredstvo za pranje podova je koncentrovano sredstvo. Pre upotrebe se razblažuje čistom vodom u razmeri 1:20. PAKOVANJE U prodaji se može naći u pakovanju od 1000 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje 1000 ml – 12 kom. Obaveštenja o opasnosti Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Čuvati van domašaja dece. Mere predostrožnosti Oprati ruke detaljno nakon rukovanja. Nositi zaštitne rukavice. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje. Sadrži (R)-p-menta-1,8-dien. Može da izazove alergijsku reakciju.
glow-odmašćivač
Zatvori

Odmašćivač

SASTAV Poli(oksi-1,2-etandil), α-(2-propilheptil)-ω-hidroksi- (CAS: 160875-66-1) NAMENA Koncentrovano sredstvo za odmašćivanje zaprljanih površina. OSOBINE Sredstvo je tečne konzistencije, viskozna, bistra, prozorna tečna masa, žute boje, homogenog sastava koji lako peni. Miris je prijatan, nežan, osvežavajući, jako izražen na limun. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Pre upotrebe uvek ispitajte sredstvo na manje vidljivom delu površine kako bi se uverili da je sigurno za površinu. Prskajte direktno na površinu koju želite da očistite, ostavite da deluje 2-3 minuta i obrišite sunđerom ili krpom. Isperite vodom i obrišite krpom. Ponovite postupak ako je potrebno. Nije pogodno za staklo, keramičke površine, halogene rerne, vruće ili oštećene površine. Dozirajte snagu odmašćivača. 1 prskanje na mokru krpu za lagano čišćenje prljavština i prašina u kuhinji. 2-3 prskanja rasporedite po površinama za srednje jako čišćenje i nakon toga isperite vodom. 4-5 prskanja direktno na površinu za čišćenje jako masnih površina. Pustite da se natopi 5 minuta. Nakon toga isperite vodom. PAKOVANJE U prodaji se može naći u pakovanju od 750 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje: 750 ml – 12 kom. OBAVEŠTENJE O OPASNOSTI Dovodi do teškog oštećenja oka. MERE PREDOSTROŽNOSTI Čuvati van domašaja dece u originalnoj ambalaži i odvojeno od hrane, pića i hrane ža životinje. Nositi zaštitne rukavice/zaštitne naočari. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. Sadrži (R)-p-menta-1,8-dien. Može da izazove alergijsku reakciju.
glow-sredstvo-protiv-kamenca
Zatvori

Sredstvo protiv kamenca

SASTAV Sadrži hlorovodoničnu kiselinu, fosfornu kiselinu. NAMENA Glow sredstvo protiv kamneca je idealan za čišćenje površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma, keramike, stakla, plastike. OSOBINE Sredstvo je tečne konzistencije, zelene boje, homogenog sastava. Miris je prijatan, intenzivan i jako izražen. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Za otporne naslage kamenca: naprskati Glow sredstvo protiv kamenca direktno na površinu koja se čisti i pustiti da deluje nekoliko minuta. Isprati obilno vodom i ako je potrebno ponoviti postupak. Za mrlje od vode i izgubljeni sjaj: sipati Glow sredstvo protiv kamenca na vlažnu krpu ili direktno na površinu koja se čisti. Prebrisati, obilno isprati vodom. Za najsjajniji efekat posle ispiranja uvek osušiti površinu. PAKOVANJE U prodaji se može naći u pakovanju od 750 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje: 750 ml-12 kom Obaveštenja o opasnosti Dovodi do teškog oštećenja oka. Izaziva iritaciju kože. Mere predostrožnosti Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitne naočare. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Sadrži: 4,7,7-trimetil-8-oksabiciklo (2,2,2) oktan. Može da izazove alergijsku reakciju.