Prikaži bočnu traku
Prikazati 10 25 35
bella-varikina
Zatvori

Varikina (bella)

SASTAV Natrijum hipohlorit, rastvor 5% aktivnog hlora. NAMENA Bella se koristi za izbeljivanje tekstila pamučnog sastava. U slučaju kada obojena zaprljanja ostanu nakon normalnog procesa pranja rublja, BELLA efikasno izbeljuje. Koristi se dosta u domaćinstvu, tekstilnoj industriji kao i u servisnim perionicama rublja. Bella se ne koristiti za izbeljivanje obojenih tkanina, kao i rublja od vune, svile i sintetike. OSOBINE Tečne konzistencije, neprozirna tečna masa, homogenog sastava, bezbojna do bledo žute boje. Miris je jako izražen, intenzivan, malo se oseća prisutan miris hlora. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Bella je koncentrovan rastvor natrijum hipohlorita koji pre upotrebe treba razblažiti vodom. Radni rastvor za izbeljivanje rublja se priprema tako što se u 10-15 litara mlake vode ulije 100-150 ml proizvoda. Rublje ostaje potopljeno 2-3 sata. U hladnoj vodi ovo vreme iznosi 4-6 sati. PAKOVANJE U prodaji se može naći u pakovanju od 1000 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje 1000 ml – 12 kom UPOZORENJE Osobe sa osetljivom ili oštećenom kožom treba da izbegavaju duži kontakt sa ovim proizvodom. Izaziva teške opekotine kože i oštećenje oka. Veoma toksično po živi svet u vodi. U kontaktu sa kiselinama oslobađa toksičan gas. Mere predostrožnosti: Čuvati van domašaja dece. Izbegavati ispuštanje / oslobađanje u životnu sredinu. Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitne naočare / zaštitu za lice. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti pod ključem.Odlaganje sadržaja /ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.