Prikazan jedan rezultat

Prikaži bočnu traku
Prikazati 10 25 35
asepsol 5%
Zatvori

Asepsol 5%

SASTAV 100g rastvora sadrži:5g benzalkonijum hlorida (ADBAC/ BKC(C12-C16)) nejonski surfaktant <5%, limunska kiselina, miris. NAMENA Proizvod je namenjen za dezinfekciju zdrave kože ruku odnosno dezinfekciju površina, materijala i opreme koji nisu u direktnom kontaktu sa hranom za ljude i životinje kao i za dezinfekciju površina koje dolaze u direktan kontakt sa hranom za ljude i životinje, u objektima javnog zdravlja kao i u drugim javnim objektima odnosno industrijskim objektima. Uklanja masnoće, različita onečišćenja i mirise. OSOBINE Asepssol 5% je tečni koncentrovani dezinfekciono -detergentski rastvor sa delovanjem na gram pozitivne i gram negativne bakterije i gljivice. Asepssol 5% svojim katjonskim površinski-aktivnim delovanjem na mikroorganizme, uklanja masnoće i različita onečišćenja i mirise. Asepssol 5% je katjonski dezinficijens, pa stoga poseduje elektrohemijski antagonizam na anjonske sapune i detergente, te se ne smeju upotrebljavati zajedno. Antimikrobno delovanje: ASEPSSOL 5% deluje na gram pozitivne, gram negativne mikroorganizme i gljivice. Uništava sve vegetativne oblike ispitivanih sojeva: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella typhimurium, Proteus hauseri i sve blastospore Candida albicans, pri kontaktu od 30 sekundi, 5, 10, i 180 minuta. Mikrobiološka efikasnost je urađena na VMA, Institut za epidemiologiju, sektor za preventivnu medicinu, po DGHM metodi. UPUTSTVO ZA UPOTREBU ASEPSSOL 5% se upotrebljava razređen vodom u zapreminskom odnosu navedenom u ovom uputstvu: . UPOTREBA Razređenje Asepssola 5% u vodi Dezinfekcija ruku:nakon temeljnog pranja sapunom, ruke se isperu vodom, potom urone u rastvor asepssola i isperu sterilnom vodom. Uklanja masnoće i organske nečistoće sa kože pacijenata. 1:25-40 mL u 960 mL vode Dezinfekcija i čišćenje radnih površina, podova, nameštaja. Dezinfekcija, čišćenje i dezodorizacija unutrašnjosti sredstava javnog prevoza, različitih dvorana i sličnih prostorija za okupljanje ljudi. Pre nanošenja dezinfekcionog sredstva, površina mora biti oprana i čista. Natopiti čistu krpu sredstvom tako da ona bude dovoljno nakvašena i prebrisati površinu, voditi računa da cela površina bude tretirana. Sačekati da se tretirana površina osuši. Isprskati površinu ili predmete (tako da oni budu dovoljno nakvašeni) i pustiti da se osuši. Ukoliko tretirana površina dolazi u kontakt sa hranom, ista se mora nakon tretmana dezinfekcionim sredstvom isprati sterilnom vodom. 1:25-40 mL u 960 mL vode Dezinfekcija nečistog rublja, odeće,peškira, posteljine, stolnjaka, salveta, zavesa i ostale tekstilne robe potapanjem pre pranja u trajanju od 3-4 sata, a potom pranja u bilo kom katjonskom deterdžentu. 1:25-40 mL u 960 mL vode UPUTSTVO ZA ODLAGANJE: proizvod čuvati dobro zatvoren u originalnom pakovanju dalje od hrane, pića i hrane za životinje.