Prikazan jedan rezultat

Prikaži bočnu traku
Prikazati 10 25 35
sona-kiselina-5-15%
Zatvori

Sona kiselina 5-15 %

SASTAV
Rastvor hlorovodonične kiseline 5-15%.

NAMENA
Sona kiselina je rastvor hlorovodonične kiseline koji se koristi u domaćinstvu za čišćenje sanitarija, zatim čišćenje metala od rđe, masnih zaprljanja, u metalnoj industrji i zanatstvu za odmašćivanje i nagrizanje metalnih površina.

OSOBINE
Sona kiselina je tečne konzistencije, bezbojna, viskozna, prozirna tečna masa, homogenog sastava. Miris je intenzivan i jako izražen na hlorovodoničnu kiselinu, neprijatan, agresivan, svojstven vrsti proizvoda.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
Manju količinu sone kiseline sipati u sanitarni uređaj i čistiti krpom ili četkom. Posle čišćenja isprati vodom. Crni metal čistiti nanošenjem ili potapanjenjem u kiselinu, zatim isprati vodom i zaštititi od korozije. Ispražnjenu bocu treba isprati vodom i tek potom istu odložiti u kontejner za otpad.

PAKOVANJE
U prodaji se može naći u pakovanju od 1000 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje 1000 ml – 12 kom.

OBAVEŠTENJA O OPASNOSTI
Izaziva iritaciju kože. Dovodi do jake iritacije oka. Može da izazove iritaciju respiratornih organa.
Mere predostrožnosti:
Nositi zaštitne rukavice. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/ mišljenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Skladištiti pod ključem. Odlaganje sadržaja / ambalaže u skladu sa nacionalnim propisima.
Rastvor sone kiseline se neutralize lužinom.