Prikazan jedan rezultat

Prikaži bočnu traku
Prikazati 10 25 35
glow-sredstvo-protiv-kamenca
Zatvori

Sredstvo protiv kamenca

SASTAV Sadrži hlorovodoničnu kiselinu, fosfornu kiselinu. NAMENA Glow sredstvo protiv kamneca je idealan za čišćenje površina od nerđajućeg čelika, aluminijuma, keramike, stakla, plastike. OSOBINE Sredstvo je tečne konzistencije, zelene boje, homogenog sastava. Miris je prijatan, intenzivan i jako izražen. UPUTSTVO ZA UPOTREBU Za otporne naslage kamenca: naprskati Glow sredstvo protiv kamenca direktno na površinu koja se čisti i pustiti da deluje nekoliko minuta. Isprati obilno vodom i ako je potrebno ponoviti postupak. Za mrlje od vode i izgubljeni sjaj: sipati Glow sredstvo protiv kamenca na vlažnu krpu ili direktno na površinu koja se čisti. Prebrisati, obilno isprati vodom. Za najsjajniji efekat posle ispiranja uvek osušiti površinu. PAKOVANJE U prodaji se može naći u pakovanju od 750 ml. Po zahtevu kupca i u skladu sa mogućnostima pakujemo i u drugim ambalažama. Transportno pakovanje: 750 ml-12 kom Obaveštenja o opasnosti Dovodi do teškog oštećenja oka. Izaziva iritaciju kože. Mere predostrožnosti Čuvati van domašaja dece. Nositi zaštitne rukavice/zaštitne naočare. Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru. AKO DOSPE NA KOŽU: Oprati sa puno sapuna i vode. Ako dođe do iritacije kože: Potražiti medicinski savet/mišljenje. AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem. Sadrži: 4,7,7-trimetil-8-oksabiciklo (2,2,2) oktan. Može da izazove alergijsku reakciju.